Trädgårdstorp 2015

 
Den 15 augusti höll Slagsta Gille och Botkyrka Hembygdsgille sin sommarstämma på Trädgårdstorp, i Tullinge, i ett fantastiskt sommarväder!

Invigning av stämman.

Britt-Marie Sving                                           Agnes Eriksson

Alice Fors-Jansson

Dags att tänka på refrängen?                                                                      Foto: Åke Andersson
 
Uppbrott efter en intensiv musikfest.                                          Foto: Margareta Edström
 
Ännu fler mycket fina bilder har vi fått från Mats Lundblad! Öppna länken: gada.se/fo150815tull+kult(c)gada/. Stort tack till Mats för dem!

Kontakt

www.slagstagille.se Slagsta Gille
c/o Marianne Berling, Norrskensbacken 15, 6 tr
146 46 Tullinge

Redaktör hemsidan: slagstahemsida@gmail.com

Ordförande: Göran Frööjd: 0762 64 00 09
Vice Ordförande: Jan Wennersten:070 552 95 63

Sekreterare: Marianne Berling:
070-8120132
slagstasekr@gmail.com