Här hittar du aktiviteter för alla medlemmar samt Årsplan

 

VÄLKOMNA till Slagsta Gilles HÖSTPROMENAD
Måndagen den 7 septemberl!! Se inbjudan och anmälan: Inbjudan till höstpromenad 7 september .pdf
VÄLKOMNA till Slagsta Gilles
 
HÖSTPROMENAD
Måndagen den 7 septemberl!!

 

 

Alla sektionsledare uppmanas att informera kassören om aktiviterer som kan faktureras.

 

 

 

Kontakt

www.slagstagille.se Slagsta Gille
c/o Marianne Berling, Norrskensbacken 15, 6 tr
146 46 Tullinge

Redaktör hemsidan: slagstahemsida@gmail.com

Ordförande: Göran Frööjd: 0762 64 00 09
Vice Ordförande: Jan Wennersten:070 552 95 63

Sekreterare: Marianne Berling:
070-8120132
slagstasekr@gmail.com