Vad är Slagsta Gille?

 

Slagsta Gille började sin verksamhet under hösten 1979 och blev förening på våren 1980. Slagsta Gille har som målsättning att ägna sig åt folkdans, gammeldans, spelmansmusik, slöjd, dräktsömnad, hembygdsforskning och teater, mm. Gillet står varje år som arrangör för två spelmansstämmor; Vinterstämman i början av året och Sommarstämman (tillsammans med Botkyrka Hembygdsgille) på sensommaren.

 

Vår föreningslokal, Grindstugan, har adressen Slagsta Gårdsväg 2 i Slagsta (Botkyrka kommun).

 

Gillet vill lära barn, ungdom och vuxna att dansa, spela och slöjda under god kamratanda där alla trivs tillsammans. Föreningens målsättning är det som håller ihop verksamheten. Slagsta Gille medverkar också med musik och dansuppvisningar i officiella sammanhang både inom och utanför landets gränser. Gillet får bidrag från Botkyrka Kommun och Kulturens Bildningsverksamhet.

Vi tillhör även svenska Folkdansringen och  Stockh olms Distrikt.

 

Info Slagsta gille.pdf

Kontakt

www.slagstagille.se Slagsta Gille
c/o Marianne Berling, Norrskensbacken 15, 6 tr
146 46 Tullinge

Redaktör hemsidan: slagstahemsida@gmail.com

Ordförande: Göran Frööjd: 0762 64 00 09
Vice Ordförande: Jan Wennersten:070 552 95 63

Sekreterare: Marianne Berling:
070-8120132
slagstasekr@gmail.com