Här hittar du information om Utskick, Styrelsemöten, Intern kontaktlista, Ledarinformation, Gillets folkdräker och Intern medlemsinfo.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kallelse och Dagordning 25 september 2019 .pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ett Stort TACK till alla som onsdagen den 8:e maj städade i Grindstugan.

Grindstugan är städad på nedervåningen och gammalt skräp är slängt.

Alla skåp, förråd och lådor är städade och rensade. Fönstren är putsade.

Nya glas, temuggar och bestick mm har köpts.

Miljön utanför har rensats.

Nu gäller det att hålla stilen uppe.

All verksamhet i Grindstugan måste städa efter sig vid varje tillfälle.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Grindstugan fasta telefon kommer inom kort att sägas upp.

 

Medlemsavgiften för 2019 är höjd med 30:- p g a att Folkdansringen har höjt sin avgift för 2019 med 20:- och Stockholmsdistriktet höjt sin med 10:-.

Vid årsmötet 2018 beslöts att avgiften för 2019 ska kvarstå på oförändrad nivå med reservation för om Folkdansringen eller distriktet höjer sin avgift. Eftersom Folkdansringen och distriktet höjt sina avgifter så måste Slagsta Gille också höja sin avgift i motsvarande grad, d v s med 30:-.

Vuxna:  540 kr

Vuxen som är medlem också i annan förening, som är ansluten till Svenska Folkdansringen - Stockholm: 310 kr 

Barn/ungdomar (yngre än 25 år):  280 kr

 

Man kan också bli stödjande vän till Gillet - avgift: 200 kr

Sista inbetalningsdag är den 31 januari

Betala avgiften på: 

Plusgiro: 38 74 22-9

Bankgiro: 5346-6397

 

Swish:     1232020253 (ange alltid vad betalningen gäller)

 

Slagsta Gilles stadgar

 

Slagsta Gilles nu gällande stadgar antogs vid årsmöte den 7 mars 2015 och föreningsmöte den 6 maj 2015.

Stadgar antagna 2015.pdf

 

 
w
 
eb

Slagsta Gille samarbetar med KULTURENS Bildningsverksamhet. 

 I nformation om KULTURENS hittar du på deras hemsida:   www.kulturens.se/  

Kontaktperson: Robin Lund - 0702 748 485,   robin.lund@kulturens.se

slagstahemsida@gmail.com
grindstugan1
 
lars.odling@gmail.com
hugo2000

Kontakt

www.slagstagille.se Slagsta Gille
c/o Marianne Berling, Norrskensbacken 15, 6 tr
146 46 Tullinge

Redaktör hemsidan: slagstahemsida@gmail.com

Ordförande: Göran Frööjd: 0762 64 00 09
Vice Ordförande: Jan Wennersten:070 552 95 63

Sekreterare: Marianne Berling:
070-8120132
slagstasekr@gmail.com