Styrelsemöten

 

Styrelsemöten är tänkta att hållas näst sista måndagen i varje månad i Grindstugan klockan 09:30

(om ej annat anges).

 

Styrelsemöten (2019):

  • Måndag den 18 mars kl 10:00
  • Onsdag den 24 April kl 09:30
  • Måndag den 13 maj kl 09:30
  • Tisdag den 11 juni kl 09:30
  • Sommaruppehåll
  • Onsdag 27 Augusti
  • Måndag 23 september
  • Måndag 21 oktober
  • Måndag 18 november
  • ev Måndag 16 december

 

Kontakt

www.slagstagille.se Slagsta Gille
c/o Marianne Berling, Norrskensbacken 15, 6 tr
146 46 Tullinge

Redaktör hemsidan: slagstahemsida@gmail.com

Ordförande: Göran Frööjd: 0762 64 00 09
Vice Ordförande: Jan Wennersten:070 552 95 63

Sekreterare: Marianne Berling:
070-8120132
slagstasekr@gmail.com