Styrelse

 

Slagsta Gilles styrelse väljs vid årsmöte, som normalt hålls i mars

 

Ordförande

  Göran Frööjd

 

0762-64 00 09

Sekreterare

  Marianne Berling

 

 070-812 01 32

Kassör

Jarl Johansson

 

070-755 32 55

Vice ordf

  Jan Wennersten

 08-646 5995

070-552 9563

Ledarmot

  Karl Gunnheden

 

 0738-35 05 04

Ledamot

Annika Frööjd

 

070 400 42 20

Suppleant

Sven Mattsson 

 

070-608 03 96

Suppleant

  Per Danmo

08-531 70 818

070-631 72 14

 

Revisorer och revisorsupleanter:

Revisor         Britta Svensson

Revisor         Hans Olsson

Supleant       Pia Thorell

Supleant       Anita Tennfors

Kontakt

www.slagstagille.se Slagsta Gille
c/o Marianne Berling, Norrskensbacken 15, 6 tr
146 46 Tullinge

Redaktör hemsidan: slagstahemsida@gmail.com

Ordförande: Göran Frööjd: 0762 64 00 09
Vice Ordförande: Jan Wennersten:070 552 95 63

Sekreterare: Marianne Berling:
070-8120132
slagstasekr@gmail.com