Avslutning måndagsdansen Foto: Åke Andersson

Kontakt

www.slagstagille.se Slagsta Gille
c/o Marianne Berling, Norrskensbacken 15, 6 tr
146 46 Tullinge

Redaktör hemsidan: slagstahemsida@gmail.com

Ordförande: Karl Gunnheden:
Vice Ordförande: Göran Frööjd: 0762 64 00 09

Sekreterare: Marianne Berling:
070-8120132
slagstasekr@gmail.com