Utskick

All information i föreningen publiceras på hemsidan eller med e-post.
De medlemmar som inte har e-post erhåller informationen via vanlig post.
All information skickas ut enligt ovan, när den finns klar.
Alltså tillämpar vi inte några fasta datum för informationsspridning.
 
Protokoll/antekningar från styrelsen och sektionernas möten skickas till web-ansvarig
för publicering på hemsidan.
 
När vår tidning Hällristningen finns klar, så kan den hämtas antingen i Grindstugan
eller i Hallunda Folkets Hus vid föreningens båda danstillfällen, de som sedan inte
hämtat sin tidning, får den hemsänt med post.
Tidningen publiceras även i färg på hemsidan.
 
Formella kallelser styrs av våra stadgar.
Speciella händelser hanteras från fall till fall.
 
Ta för vana att ofta titta på vår hemsida.

FÖRTECKNING över GILLETS interna INFORMATION.pdf I den mån aktiviteten kommer hållas

Kontakt

www.slagstagille.se Slagsta Gille
c/o Marianne Berling, Norrskensbacken 15, 6 tr
146 46 Tullinge

Redaktör hemsidan: slagstahemsida@gmail.com

Ordförande: Göran Frööjd: 0762 64 00 09
Vice Ordförande: Jan Wennersten:070 552 95 63

Sekreterare: Marianne Berling:
070-8120132
slagstasekr@gmail.com