Årsplan

 

Årsplan för 2020 kalender-2020-nov-dec-version2020-11-14.pdf

                                      kalender-2020-sep-dec-version2020-10-26.pdf

Årsplan för 2021 kalender-2021-version2020-10-26.pdf

                                      kalender-2021-version2020-10-22.pdf

 

Se även Folkdansringen Stocholms kalender:

https://www.folkdansringen-stockholm.se/medlemsinfo/kalendarium/

 

 

Kontakt

www.slagstagille.se Slagsta Gille
c/o Marianne Berling, Norrskensbacken 15, 6 tr
146 46 Tullinge

Redaktör hemsidan: slagstahemsida@gmail.com

Ordförande: Göran Frööjd: 0762 64 00 09
Vice Ordförande: Jan Wennersten:070 552 95 63

Sekreterare: Marianne Berling:
070-8120132
slagstasekr@gmail.com