Välkommen till Slagsta Gille!

_________________________________________________________

 

Vinterstämman 26 februari är inställd !

________________________________________________________

Inställd verksamhet, se Medlemsinformation

 

Hög tid att betala medlemsavgift till Slagsta Gille: se Medlemsinformation

 

Nytt program riksteatern våren 2022, se medlemaktiviteter

 

Bilder finns i bildgalleri

Taggar

Listan över taggar är tom.

Kontakt

www.slagstagille.se Slagsta Gille
c/o Marianne Berling, Norrskensbacken 15, 6 tr
146 46 Tullinge

Redaktör hemsidan: slagstahemsida@gmail.com

Ordförande: Göran Frööjd: 0762 64 00 09
Vice Ordförande: Jan Wennersten:070 552 95 63

Sekreterare: Marianne Berling:
070-8120132
slagstasekr@gmail.com